ریشه اصلی

وفاداری برند BrandLoyalty

وفاداری برند BrandLoyalty

(مقیاسی از عدم تمایل مصرف‌کنندگان به تغییر به‌سوی محصول یا خدمت رقبا)

سطوح بالای رضایت مشتری و خریدهای مکرر کالاها یا خدمات برند شده از سوی مشتریان موجود در طول یک دوره طولانی ‌مدت از ویژگی های برندهای موفق و مانا به شمار می رود...

قطعا هزینه جذب مشتریان وفادار جدید بسیار بیشتر از حفظ و فروش متقابل به مشتریان موجود است، بنابراین وفاداری به برند عامل اقتصادی، عملیاتی کلیدی و مهمی در رشد سودآور برندها محسوب می‌شود.

چندین روش اندازه‌گیری ترجیح و وفاداری به برند در مشتریان وجود دارد، اما معدودی از آن‌ها تمام فاکتورهای دخیل در چنین تصمیمی را در برمی‌گیرند. به‌طور مثال اندازه‌گیری تکرار خرید مستقیم همواره خرید مشتریان از سایر برندها را در برنمی‌گیرد. همچنین ممکن است مشتریان ازآن‌جهت به یک برند وفادار باشند که انتخاب محدود است، یا اینکه این برند در کانال معینی از توزیع غالب باشد ...

برندی مانا ؛ استوار و محکم به زندگی خود با سلامت ادامه می دهد که: در قلب؛ ذهن و روح مخاطبش رخنه کند

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top