ریشه اصلی

خلاقیت در برند به چه معناست

خلاقیت در برند به چه معناست

خلاقیت برند را می توان به غول چراغ جادو که به یک باره ظاهر می شود تشبیه کرد. روانشناسی خلاقیت را نگاه و تفکری واگرا (متضاد همگرا) معرفی می‌کند. یعنی :

" توانایی پیدا کردن راهکارهایی غیرمعمول، ناآشنا و ناآشکار برای یک مساله "

دکتر الیس پل تورنس، روانشناس مطرح آمریکایی، پنج بعد را برای اندازه‌گیری و کارایی خلاقیت در نظر گرفته است:

  • روان‌بودن Fluency
  • اصالت Originality
  • جزییات Elaboration
  • تجرید Ebstractness
  • مقاومت در برابر خاتمه زودرس Resistance to premature closure

هوشیاری و داشتن برنامه، بسته به اندازه بودجه و اهداف و انتخاب بهترین گزینه هاست که تکامل محصول و برند شما را شکل و فرم می دهد...

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top