عکاسی

عکاسی

عکس رسانه ای است که در طول زمان کاربردها و کارکردهای متفاوتی پیدا کرده است ، از جمله عکاسی تبلیغاتی .آتلیة عکاسی آرسام با بهره گیری از عکاسان حرفه ای و نیز بکارگیری تجهیزات پیشرفتة عکاسی از همة قابلیت های این هنر در بستر تبلیغات استفاده می کند.

خدمات این واحد:

  • عکسبرداری صنعتی
  • عکسبرداری دکوراتیو، تزئینی
  • عکسبرداری فیگوراتیو، انسانی
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top