طراحی و برنامه‌ریزی کمپین‌های تبلیغاتی

طراحی و برنامه‌ریزی کمپین‌های تبلیغاتی

کمپین ، اعم از اینکه تبلیغات یا ارتباطات یکپارچه بازاریابی باشد، مجموعه پیچیده ای از فعالیت های مرتبط و هماهنگ است. کمپین ، با رویکردی استراتژیک و به منظور نیل به مجموعه ای از هدفها و حل کردن یک مشکل معین، طراحی و اجرا می شود. کمپین تبلیغاتی اگر به نتایج ملموس و مشهود قابل اندازه گیری و همراستا با مأموریت کمپین سنجیده نشود فقط می تواند ابزاری برای هزینه کردن و از دست دادن دارایی های شرکت باشد. از این رو آژانس آرسام‌لند با استفاده از نیروهای کاردان ، متخصص و خلاق خود توانسته به این مهم دست پیدا کند تا اقدامات، خدمات و برنامه ریزی های استراتژیک را متناسب با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشتری، به شکلی کاملا اثربخش ارائه نماید.

خدمات این واحد:

  • انجام تحقیقات بازار و بازاریابی در راستای اهداف مشتری
  • تدوین اسناد استراتژی برند، برنامه بازاریابی، استراتژی ارتباطی
  • تهیه بیریف اتاق فکر، واحد گرافیک و دیگر واحدهای کانون
  • تدوین کمپین‏ های تبلیغاتی
  • تدوین برنامه رسانه‏ای
  • کنترل تخصیص بودجه در برنامه رسانه‏ ای
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top